THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Neosys Việt Lợi - Đối tác của Uchida tại Việt Nam
21/5 Xuân Thuỷ, P. Thảo Điền, Q.2, TP. HCM
Hotline: 0902 886 117
Điện thoại: (84-8) 2253 2772/ 2253 2773
Fax: (84-8) 2253 2771
Email: info@uchida-machinery.vn