Sản phẩm

Smipack FP6000CS

Smipack FP6000CS

CARTALOG GENERAL

Là máy hoạt động đơn thể có giá rất tốt trên thị trường, chất lượng tuyệt vời là những tính năng đặc trưng cho L-máy đóng gói tự động của FP6000CS

Xem thêm

Smipack S560

Smipack S560

Máy màng co dòng S lý tưởng cho những công ty đang tìm kiếm những máy có sản lượng trên 900 sản phẩm một giờ.

Xem thêm